اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ تک بیت " شبی " مشیری
▬ شعر " دوستت دارم " منزوی
▬ شعر " بوسه " ابتهاج
▬ گفتار بزرگان " خوشبختی " انیشتن
▬ جملات قصار " فُوت " پناهی
▬ تک بیت " دل " بوسعید
▬ موعظه " کثیف " فاطمی نیا
▬ رباعی " هستم " خیام
▬ حدیث عشق " حسین" شریعتی
▬ حدیث " گُل " امام علی علیه السلام
▬ غزل " رندان تشنه لب " حافظ
▬ جملات زیبا " خود " براندن
▬ حدیث "۳ عمل " امام علی علیه السلام
▬ غزل " موج " دکتر امین پور
▬ سخنان ناب " زندگی" استیو جابز