اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر tag:http://alirezaebrahimpour.ir 2019-08-21T16:31:47+01:00 mihanblog.com تک بیت " جُرم " قیصر 2019-08-20T22:00:34+01:00 2019-08-20T22:00:34+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1235 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ما  گنهکاریم ، آری ،  جُرم ما هم  عاشقی استآری اما آنکه آدم هست و عاشق نیست، کیست؟                 " دکتر قیصر امین پور "ما  گنهکاریم ، آری ،  جُرم ما هم  عاشقی است

آری اما آنکه آدم هست و عاشق نیست، کیست؟

        
         " دکتر قیصر امین پور "

]]>
جملات زیبا " محبت " فالاچی 2019-08-10T19:50:44+01:00 2019-08-10T19:50:44+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1234 علیرضا ابراهیم پور گیلانی محبت زیادیهمیشه آدم ها را خراب میکنه گاهی آدم ها میروندنه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارندبلکه آنقدر کوچک اند کهتحمل حجم بالای محبت تو را ندارند...   " اوریانا فالاچی "


محبت زیادی

همیشه آدم ها را خراب میکنه 

گاهی آدم ها میروند

نه برای اینکه 

دلیلی برای ماندن ندارند

بلکه آنقدر کوچک اند که

تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند...   " اوریانا فالاچی "


]]>
شعر نیمایی و نو " قدر " قیصر امین پور 2019-08-07T19:48:49+01:00 2019-08-07T19:48:49+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1233 علیرضا ابراهیم پور گیلانی نه چندان بزرگمکه کوچک بیابم خودم رانه آنقدر کوچککه خود را بزرگ…گریز از میان‌مایگیآرزویی بزرگ است؟  " دکتر قیصر امین پور "نه چندان بزرگم

که کوچک بیابم خودم را

نه آنقدر کوچک

که خود را بزرگ…

گریز از میان‌مایگی

آرزویی بزرگ است؟


  " دکتر قیصر امین پور "
]]>
سخنان ناب " حماقت " شریعتی 2019-08-06T19:46:32+01:00 2019-08-06T19:46:32+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1232 علیرضا ابراهیم پور گیلانی عده ای نماز اجاره ای میخوانند و روزه اجاره ای میگیرند! برای امواتی که درحیاتشان وقت نداشته اند خودشان انجام دهندولی درعوض پولی داشته اند که بدهند نماز خوانان و روزه بگیران حرفه ای تا برایشان انجام دهندپدر پول بسوزد که در دستگاه خدا هم کار میکند آنهم چه کاری!!!        ( جانشین پرستش خدا)پول میدهند تا دیگران برایش خدا را بپرستند و او به بهشت برود! و ثواب نماز و روزه آنها را ببرد!براستی که عجب حماقتی است جهل مذهبی!از دین ریا بی نیازم&nbsp


عده ای نماز اجاره ای میخوانند و
 روزه اجاره ای میگیرند! 

برای امواتی که درحیاتشان وقت نداشته اند 
خودشان انجام دهند
ولی درعوض پولی داشته اند که بدهند 
نماز خوانان و روزه بگیران حرفه ای تا برایشان انجام دهند

پدر پول بسوزد که در دستگاه خدا هم 
کار میکند آنهم چه کاری!!!
        ( جانشین پرستش خدا)

پول میدهند تا دیگران برایش خدا را بپرستند و او 
به بهشت برود! و ثواب نماز و روزه آنها را ببرد!

براستی که عجب حماقتی است جهل مذهبی!
از دین ریا بی نیازم
 بنازم به کفری که ازمذهبم میتراود


"دکتر علی شریعتی"

]]>
حدیث " مهربانی " امام علی علیه السلام 2019-08-06T10:35:01+01:00 2019-08-06T10:35:01+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1231 علیرضا ابراهیم پور گیلانی امیرالمؤمنین علیه السلام: با مهربانى به دیگران است كه رحمت[خدا] فرود مى آیدغررالحكم حدیث 4343


امیرالمؤمنین علیه السلام: 

با مهربانى به دیگران است كه

 رحمت[خدا] فرود مى آید
غررالحكم حدیث 4343
]]>
تک بیت " عشق " نظری 2019-08-05T00:44:48+01:00 2019-08-05T00:44:48+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1230 علیرضا ابراهیم پور گیلانی من  بودم  و  دل  بود  و  کناری  و  فراغیاین عشق کجا بود که ناگه به میان جست!                " فاضل نظری "من  بودم  و  دل  بود  و  کناری  و  فراغی

این عشق کجا بود که ناگه به میان جست!


                " فاضل نظری "

]]>
جملات زیبا " خدا " پناهی 2019-07-28T01:59:21+01:00 2019-07-28T01:59:21+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1229 علیرضا ابراهیم پور گیلانی هر کجا میروم ظلم می بینمو همه می گویند" نگران نباش ،  خدا جای حق نشسته "خدایا !می شود از جای حق بلند شوی ،تا حق سر  جایش  بنشیند .    " حسین پناهی "


هر کجا میروم ظلم می بینم

و همه می گویند

" نگران نباش ،  خدا جای حق نشسته "

خدایا !

می شود از جای حق بلند شوی ،

تا حق سر  جایش  بنشیند .    " حسین پناهی "

]]>
سخنان ناب " جادو " پترسون 2019-07-25T00:51:31+01:00 2019-07-25T00:51:31+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1228 علیرضا ابراهیم پور گیلانی در کنار آنهایی باش که نور می‌آورند و  جادو می‌کنند، آنها که با چوب جادویی کلام، گفتار، نگاه، رفتار و منشِ ویژه  خودشان تو و جهان را متحول می‌کنند و  همه بازی‌ها را به هم می‌زنند...کسانی که قصه‌های زیبا می‌گویند و تو را به چالش می‌کشند و تغییرت می‌دهند...کسانی که به تو اجازه نمی‌دهند که خودت را دستِ‌کم بگیری و افق زندگی‌ات را کوچک  بپنداری...این جادوگران با قلب‌های تپنده و پر شور، قبیله اصلی تو هستند و با


در کنار آنهایی باش که نور می‌آورند 
و  جادو می‌کنند، 
آنها که با چوب جادویی کلام، گفتار، نگاه، رفتار 
و منشِ ویژه  خودشان تو و جهان را
 متحول می‌کنند و  همه بازی‌ها را به هم می‌زنند...


کسانی که قصه‌های زیبا می‌گویند و تو 
را به چالش می‌کشند و تغییرت می‌دهند...

کسانی که به تو اجازه نمی‌دهند 
که خودت را دستِ‌کم بگیری و افق زندگی‌ات
 را کوچک  بپنداری...

این جادوگران با قلب‌های تپنده و پر شور،
 قبیله اصلی تو هستند و باید 
کنارشان بمانی...


 ویلفرد پترسون
]]>
جملات قصار " انسان " شریعتی 2019-07-19T22:05:01+01:00 2019-07-19T22:05:01+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1227 علیرضا ابراهیم پور گیلانی غرق حیرت وهیجان می شوم که این موجود انسان چه شگفت مخلوقی است!گاه در پستی چنان می شود که هیچ جانور کثیفی به پای او نمی رسد وگاه درعظمت تا آنجا اوج می گیرد که درخیال نمیگنجد!     " دکتر علی شریعتی "


غرق حیرت وهیجان می شوم که

 این موجود انسان چه شگفت مخلوقی است!

گاه در پستی چنان می شود که هیچ جانور کثیفی

 به پای او نمی رسد وگاه

 درعظمت تا آنجا اوج می گیرد که درخیال نمیگنجد!


     " دکتر علی شریعتی "
]]>
حکایت " پیامبر" بیشکچی 2019-07-09T19:32:57+01:00 2019-07-09T19:32:57+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1226 علیرضا ابراهیم پور گیلانی اسماعیل بیشکچی ، نویسنده‌ی تُرک میگوید : در یکی از مساجد ترکیه از شیخی شنیدم که در نماز جمعه با صدای بلند میگفت : " به خدا هر کس ترکی نداند بهشت را به چشم نخواهد دید "در آن جلسه مردی به شدت میگریست ، من که چنین دیدم به نزد او رفتم و گفتم : مگر تو تُرک نیستی و تُرکی نمی‌دانی؟ مرد گفت : برای خودم گریه نمی‌کنم برای پیامبر اسلام گریه می‌کنم که ترکی نمیدانست ! 


اسماعیل بیشکچی ، نویسنده‌ی تُرک میگوید :

 در یکی از مساجد ترکیه از شیخی شنیدم که در نماز جمعه
 با صدای بلند میگفت : 
" به خدا هر کس ترکی نداند بهشت را به چشم نخواهد دید "

در آن جلسه مردی به شدت میگریست ،
 من که چنین دیدم به نزد او رفتم و گفتم : 

مگر تو تُرک نیستی و تُرکی نمی‌دانی؟
 مرد گفت : 
برای خودم گریه نمی‌کنم 
برای پیامبر اسلام گریه می‌کنم که ترکی نمیدانست ! 


]]>
جملات قصار " واژه " هوگو 2019-07-08T19:32:00+01:00 2019-07-08T19:32:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1225 علیرضا ابراهیم پور گیلانی از میان دو واژه انســان و انسـانیتاولی در میان کوچه ها و دومی در لابلای کتابها سرگردان است    "ویکتور هوگو"


از میان دو واژه 

انســان و انسـانیت

اولی در میان کوچه ها 

و دومی در 

لابلای کتابها سرگردان است 
   "ویکتور هوگو"

]]>
گفتار بزرگان "مثل آدم " شاو 2019-07-05T19:31:00+01:00 2019-07-05T19:31:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1224 علیرضا ابراهیم پور گیلانی حالا که ما یاد گرفته‌ایم در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم و در دریا مثل یک ماهى شنا کنیم، فقط  یک چیز  باقى مانده یاد   بگیریم؛ آن‌هم اینكه مثل یک آدم روى زمین زندگى کنیم.   " جرج برنارد شاو"

حالا که ما یاد گرفته‌ایم
 در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم 
و در دریا مثل یک ماهى شنا کنیم، 
فقط  یک چیز  باقى مانده یاد   بگیریم؛ 
آن‌هم اینكه مثل یک آدم روى زمین زندگى کنیم.


   " جرج برنارد شاو"

]]>
حدیث "عقل " امام جعفر صادق علیه السلام 2019-06-29T03:38:08+01:00 2019-06-29T03:38:08+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1223 علیرضا ابراهیم پور گیلانی سلیمان دیلمی می گوید : به امام صادق  علیه السلام عرض كردم فلانی در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمی دانم . فرمود :  پاداش به اندازه عقل است.اصول كافی ، ج 1 ، ص 12


سلیمان دیلمی می گوید :

 به امام صادق  علیه السلام عرض كردم فلانی 
در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است . 
فرمود :
 عقلش چگونه است ؟

 گفتم نمی دانم . 

فرمود :  پاداش به اندازه عقل است.


اصول كافی ، ج 1 ، ص 12
]]>
قرآن " او " الله 2019-06-27T19:37:09+01:00 2019-06-27T19:37:09+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1222 علیرضا ابراهیم پور گیلانی      قسمتی از آیه 4 سوره حدید      هوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ  او با شماست هرجا که باشید


  
   قسمتی از آیه 4 سوره حدید

      هوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ 


 او با شماست هرجا که باشید

]]>
تک بیت "آزمودن " معیری 2019-06-27T01:36:14+01:00 2019-06-27T01:36:14+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1221 علیرضا ابراهیم پور گیلانی مخور فریب محبت که دوستداران رابه  روزگار   سیه  بختی  آزمودم   من            (رهی  مُعیّری)


مخور فریب محبت که دوستداران را

به  روزگار   سیه  بختی  آزمودم   من


            (رهی  مُعیّری)

]]>